• Απευθύνεται σε εσάς που θέλετε να ασφαλίσετε την κατοικία σας με βασικές καλύψεις χωρίς να επιβαρύνεστε με επιπλέον καλύψεις που πιθανόν δε χρειάζεστε.
  • Απευθύνεται σε εσάς που θέλετε αυξημένη κάλυψη για την ασφάλιση της κύριας ή της εξοχικής κατοικίας σας.
  • Απευθύνεται σε εσάς που θέλετε πλήρη κάλυψη για την ασφάλιση της κύριας ή εξοχικής κατοικίας σας

 

 

Go to top