Πρόγραμμα εξασφάλισης παιδιού με παροχή εγγυημένου κεφαλαίου και παράλληλα ασφαλίζει εσάς, τον γονιό, με κάλυψη Απαλλαγής Πληρωμής Ασφαλίστρων λόγω απώλειας ζωής και μόνιμης ολικής ανικανότητας.

Επενδυτικό πρόγραμμα δημιουργίας ατομικού λογαριασμού που προστατεύει επίσης το παιδί σας στην περίπτωση σοβαρού ατυχήματος.

Παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας ατομικού επενδυτικού λογαριασμού μέσω διαδικασίας συστηματικής αποταμίευσης με προνομιακή επένδυση.

Επιπρόσθετα, προσφέρει προστασία στο παιδί στην περίπτωση σοβαρού ατυχήματος (μόνιμη ή ολική ανικανότητα).

Κατά τη λήξη της ασφάλειας, το παιδί έχει δικαίωμα επιλογής είσπραξης των κεφαλαίων του:

  • εφάπαξ ή
  • σε ισόποσες καθορισμένες δόσεις ή
  • Συνδυάζοντας τα δύο παραπάνω
Go to top