Τα προγράμματα αναπλήρωσης εισοδήματος απευθύνονται σε εσάς που θέλετε να εξασφαλίσετε μια οικονομική βοήθεια για την περίπτωση που δεν θα μπορείτε να εργαστείτε λόγω μόνιμης ολικής ανικανότητας.

 

  • Σύνταξη μόνιμης ολικής ανικανότητας
  • Απαλλαγή Πληρωμής Ασφαλίστρων λόγω μόνιμης ολικής ανικανότητας

 

Go to top