Αποταμιευτικό πρόγραμμα που σας καταβάλλει το ασφαλισμένο κεφάλαιο εφάπαξ στη λήξη της ασφάλισης. 

Ευέλικτο πρόγραμμα συστηματικής αποταμίευσης με δυνατότητα προνομιακής επένδυσης και προσαρμόζεται στις ανάγκες σας. 

Απλό και ευέλικτο αποταμιευτικό πρόγραμμα για πρόσθετο εγγυημένο εισόδημα και αξιοπρεπή διαβίωση στην συνταξιοδότηση.

 

Go to top