Αλλαγή μετοχικής σύνθεσης και γραφείων

  

 

 

 

 

Τον Ιούνιο του 2016, η εταιρία μας άλλαξε την μετοχική της σύνθεση, μετέβη σε νέες εγκαταστάσεις και εμπλουτίστηκε με νέα προϊόντα - υπηρεσίες ώστε να εξελίξει τις σχέσεις της με το πελατολόγιό της

για πιο επωφελείς και επικερδείς συνεργασίες και συμβόλαια.

NF team 

 

 

 

 

Go to top