Κάλυψη για εσάς και την οικογένειά σας σε περίπτωση ατυχήματος

Προσφέρουν

  • Απώλεια ζωής από ατύχημα
  • Μόνιμη ολική ανικανότητα από ατύχημα
  • Ιατροφαρμακευτικές δαπάνες από ατύχημα
  • Απώλεια εισοδήματος από ατύχημα & απώλεια εισοδήματος από ατύχημα και ασθένεια

Go to top