Εκδήλωση ενδιαφέροντος για συνεργασία

Η New Forum στα πλαίσια της συνεχούς εξέλιξής της και ανάπτυξής της, ενδιαφέρεται να εμπλουτίσει το δυναμικό της αλλά και να προβεί σε καλές και προσοδοφόρες συνεργασίες. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τα στοιχεία τους στο mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ή να επικοινωνήσουν για πρόσθετες πληροφορίες στο τηλέφωνο: 210 94.25.056.

 

 

Go to top